Advent u Vinkovcima

Poziv za iskazivanje interesa za najam prostora tijekom Adventa u Vinkovcima od 01. do 25. prosinca 2017. godine.

Poziv za iskazivanje interesa za najam prostora tijekom Adventa u Vinkovcima od 01. do 25. prosinca 2017. godine.

Tvrtka Promo Cibalae d.o.o., kao dio organizacijskog odbora Adventa u Vinkovcima, objavljuje javni poziv za iskazivanje interesa za najam prostora tijekom navedene manifestacije od 01. do 25. prosinca 2017. godine.
Prijavitelji mogu biti slijedeće pravne i fizičke osobe:
– Obrt
– Trgovačka društva
– Zadruga
– Udruga
– Domaća radinost
– Poljoprivredna gospodarstva

1. Štandovi – Pješačka zona grada
Vinkovaca – najam (8 štandova)

Cijena najma jednog štanda iznosi 1.000,00 HRK + PDV. Na štandovima se ne mogu obavljati
djelatnosti iz područja ugostiteljstva.

2. Drvene kućice – Pješačka zona grada Vinkovaca – (12 kućica)

Cijena najma jedne kućice iznosi 4.000,00 kn + PDV za ugostiteljske usluge

PREV

I ove godine Advent u Vinkovcima, ali bogatiji i ljepši

NEXT

Bogata ugostiteljska ponuda na Adventu u Vinkovcima